14.jpg
Oznámení - 16. října 2020

Vedení Masarykova gymnázia oznamuje uzavření školy v období od 19. do 30. 10. 2020. Případné podněty, problémy, žádosti apod. prosím směřujte na e-mailovou adresu: .

Oznámení

Z důvodu celoplošného zpřísnění protikoronavirových opatření ze strany vlády ČR
dochází počínaje středou 14. 10. 2020 k úplnému uzavření školní budovy pro žáky.

Výuka bude pro všechny žáky školy probíhat distančně, a to na základě jednotné platformy.

Pokud je v současné době některý ze žáků nižšího stupně gymnázia nemocný nebo v karanténě a nemohl si tedy dnes (13. 10. 2020) vyzvednout učební materiály, bude do budovy vpuštěn po ukončení nemoci/karantény na základě dohody s třídním učitelem.

O opatřeních, která v příštích týdnech nastanou, budete informováni prostřednictvím třídních učitelů a webových stránek školy.

Obědy jsou opět centrálně odhlášeny.

Přeji Vám i Vašim blízkým hlavně pevné zdraví a doufám, že se po podzimních prázdninách alespoň s některými žáky opět setkáme.

Ing. Olga Matějková
ředitelka školy