10.jpg
Sportovní kroužky otevřené ve školním roce 2017/18

Kroužek florbalu - pondělí - 14:30-15:30 h
Volné hodiny stolního tenisu a posilování - pondělí až pátek, vždy pátou vyučovací hodinu - 11:40-12:40 h
nebo každou volnou hodinu v posilovně a rozcvičovně s dozorem tělocvikáře - 12:35-16:00 h

Oznámení o konání voleb do školské rady

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebního řádu, který byl schválen usnesením Rady Plzeňského kraje, ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady. Školská rada Masarykova gymnázia Plzeň, Petákova 2 má dle přílohy č. 1 k volebnímu řádu školské rady stanovený Radou Plzeňského kraje šest členů.
Složení školské rady:  2 zástupci jmenovaní zřizovatelem, 2 zástupci pedagogických pracovníků, 2 zástupci zletilých a nezletilých studentů
Vyhlašuji proto 13. listopad 2017 dnem voleb pro zákonné zástupce nezletilých studentů a 16. listopad 2017 dnem voleb pro pedagogické pracovníky a zletilé studenty. Volby proběhnou formou tajného hlasování.            
Místo konání voleb: Masarykovo gymnázium Plzeň, Petákova 2
V souladu s volebním řádem stanovuji přípravný výbor pro volbu členů do školské rady ve složení:
Předseda:    Mgr. Zbyněk Vastl
Členové:      Mgr. Radim Skočný, Mgr. Jitka Drahokoupilová
S návrhem kandidátů na členy školské rady budou všichni oprávnění voliči seznámeni vývěskou před konáním voleb.

Podzimní třídní aktivy

V pondělí 13. listopadu 2017 od 16.30 h se konají třídní aktivy. Bude se vybírat příspěvek pro SPMG (Společnost přátel Masarykova gymnázia) - 300 Kč. Sourozenci platí jen jednou.
Ve vrátnici si můžete zakoupit ročenku za školní rok 2016-17.