13.jpg
Přijímací zkoušky

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete v prezentaci zde.

Informace k vyplnění přihlášky (vzor) a přihlášku najdete zde.