14.jpg

hledání


podporujeme

Klub cestovatelů Plzeň


Výuka španělštiny ve školním roce 2016/17

Studenti mají možnost pokračovat v návazném kurzu, nebo se zapsat do kurzu pro začátečníky. Výuka bude probíhat 2x týdně v délce 45 minut, nebo 1x týdně v délce 90 minut v období od 1. října 2016 do 31. května 2017. Cena kurzu činí 1 200 Kč. Konkrétní termíny budou upřesněny. Bližší informace u Mgr. Barbory Boříkové, kabinet anglického jazyka (dveře č. 204).

Úřední hodiny - prázdninový režim (červenec-srpen 2016)
V průběhu letních prázdnin bude škola otevřena pouze v těchto termínech:
  • každé pondělí 9.00-11.00 h
  • v pondělí 4. 7. 2016 nebude škola pro veřejnost otevřena

Potvrzování průkazů na dopravu a elektronické potvrzení o studiu na Plzeňskou kartu pro školní rok 2016/17 bude probíhat od 25. srpna 2016 u třídních učitelů v době od 8.00 do 13.00.

  • Prima A - Mgr. Davídková, 3. patro, dv. č. 306
  • Prima B - Mgr. Benešová, 3. patro, dv. č. 314
  • 1. A - Mgr. Horská, 2. patro, dv. č. 224
  • 1. B - Tesař, přízemí, dv. č. P09
  • 2. B - Mgr. Řeháčková, přízemí, dv. č. P09
Potvrzení o studiu na příští školní rok budou vydávat třídní učitelé 1. září 2016!
Prohlášení

Vážení rodiče, žáci a přátelé Masarykova gymnázia,
omlouváme se vám všem za nechtěný zvýšený mediální zájem o školu ke konci školního roku. Jediný pravdivý původ nedorozumění mezi vedením školy a jejím zaměstnancem bylo nerespektování zákona o ochraně osobních údajů. Tento důvod však ani v médiích ani na sociálních sítích nezazněl. Naopak jsme byli veřejně kritizováni, že jsme nesouhlasili s videem po obsahové stránce, se kterou vedení školy nemělo nejmenší problém. Respektovat zákon o ochraně osobních údajů však musí jak fyzické, tak i právnické osoby a škola s nezletilými žáky určitě v první řadě. Proto se tímto prohlášením distancujeme od všech jinak uváděných skutečností.
Panu učiteli děkujeme za práci, kterou v minulých letech ve škole udělal a které si velice vážíme, a v novém zaměstnání mu přejeme hodně úspěchů.

Ing. Olga Matějková, ředitelka školy

Ročenky 2015-2016

Absolventi i ostatní zájemci, pokud jste si nestihli objednat ročenku za uplynulý školní rok u svého třídního učitele, můžete si ji zakoupit u paní Volkové v ekonomickém oddělení v 1. patře.

Vyhodnocení rozřazovacích jazykových testů

Budoucí 1. A a prima A.

Adaptační kurzy 2016/17

Adaptační kurzy prim a prvních ročníků se uskuteční 5.-7. září 2016. Částku 1 050 Kč (primy) nebo 1 200 Kč (1. ročníky) uhraďte nejpozději do 31. 8. 2016 na účet školy 182827569/0300 a jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru DDMMRR (např. datum 3. 7. 2000 se zapíše jako 030700). Ráno před odjezdem každý student odevzdá zákonným zástupcem podepsané potvrzení o bezinfekčnosti, které najdete zde.
Více informací najdete zde.

Rozřazovací jazykové testy

Žáci, kteří byli přijati do třídy se ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ (všeobecné zaměření), budou rozděleni do skupin takto (jazyková kombinace AF nebyla otevřena z důvodu malého zájmu):
•    1. B s hlavním jazykem anglickým a s vedlejším jazykem německým
•    prima B s hlavním jazykem anglickým a s vedlejším jazykem německým
Rozdělení do skupin anglického jazyka na pokročilé a méně pokročilé proběhne na základě písemných jazykových testů 1. září 2016.