10.jpg

hledání


podporujeme

Klub cestovatelů Plzeň


Plánovaná odstávka IT

Během prázdnin budou probíhat zásadní změny v IT infrastruktuře naší školy, které zcela jistě dočasně znepřístupní všechny nabízené služby, zejména tedy školní web, školní poštu, Moodle, známky online, atd. Děkujeme za pochopení.

Ročenky 2015

ROČENKA 2014-2015 - Absolventi i ostatní zájemci, pokud jste si nestihli objednat ročenku za uplynulý školní rok u svého třídního učitele, můžete si ji zakoupit u paní Volkové v ekonomickém oddělení v 1. patře.

Úřední hodiny - prázdninový režim

Úřední hodiny - prázdninový režim (červenec-srpen 2015)

V průběhu letních prázdnin bude škola otevřena pouze v těchto termínech:

  • každé pondělí 9.00-11.00 h

Formuláře pro dopravní podniky budou potvrzovány dne:

  • středa 26. srpna 2015 – 9.00-11.00 a 13.00-15.00 h

Potvrzení o studiu na příští školní rok budou vydávat třídní učitelé 1. září 2015!

ŠPANĚLŠTINA A PORTUGALŠTINA

ŠPANĚLŠTINA A PORTUGALŠTINA

Ve školním roce 2015/2016 bude na naší škole působit plně kvalifikovaný rodilý mluvčí, který bude rovněž vyučovat oba tyto jazyky v odpoledních hodinách v kroužcích. Kroužek je možné otevřít s minimálním počtem 10 studentů, výuka by probíhala dvě hodiny týdně, a to od 1. 10. 2015 do 31. 5. 2016. Pro zájemce ze čtvrtých ročníků a oktáv by to bylo od 1. 9. 2015 do 30. 4. 2016. Cena celého kurzu je 1 200 Kč. Podle dosavadních jednání s Instituto Camoes při Portugalském velvyslanectví v Praze bude možné pro výuku portugalštiny zajistit studijní materiály a učebnice.
Z organizačních důvodů bychom rádi zjistili případný zájem studentů už nyní. V kladném případě prosím neváhejte a přijďte se přihlásit do kabinetu AJ za učebnou č. 114.

PhDr. Jana Tolletová

Jazykové rozřazovací testy

Jazykové rozřazovací testy

Žáci, kteří byli přijati do třídy se ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ (všeobecné zaměření), budou rozděleni do skupin takto (jazyková kombinace Aj-Fj nebyla otevřena z důvodu malého zájmu):
- 1. B s hlavním jazykem anglickým a s vedlejším jazykem německým
- prima B s hlavním jazykem anglickým a s vedlejším jazykem německým
Rozdělení do skupin anglického jazyka na pokročilé a méně pokročilé proběhne v budoucí primě B a 1. B na základě písemných jazykových testů 1. září 2015.

Výsledky rozřazovacích testů do 1. A a primy A pro školní rok 2015/16.

Adaptační kurzy 2015/16

Adaptační kurzy prim a prvních ročníků se uskuteční 2.-4. září 2015. Částku 1 000 Kč uhraďte během měsíce srpna na účet školy 182827569/0300 a jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru DDMMRR (např. datum 3. 7. 2000 se zapíše jako 030700). Více informací najdete zde.