12.jpg
Co dělat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Veškeré informace najdete zde.

Záležitosti, které souvisejí s přijímacím řízením, vyřizujeme na ředitelství školy i mimo úřední hodiny v pracovních dnech 7.30-15.00 hodin.

Výsledky přijímacího řízení 2019

Výsledky přijímacího řízení 2019 pro osmileté a čtyřleté studium jsou k dispozici zde.

Možné kombinace cizích jazyků pro přijaté žáky:

ŠVP - Jazykovým vzděláním...
ŠVP - Všestranným vzděláním...
Prima A
1. skupina - Aj-Nj nebo Aj-Fj
2. skupina - Nj-Aj
Prima B
Aj-Nj nebo Aj-Fj nebo Aj-Rj nebo Nj-Aj
1. A
1. skupina - Aj-Nj nebo Aj-Fj
2. skupina - Nj-Aj
1. B
Aj-Nj nebo Aj-Fj nebo Aj-Rj nebo Nj-Aj

První jazyk je tzv. hlavní s vyšší hodinovou dotací. U třídy prima A a 1. A bude vždy v jedné skupině hlavním jazykem angličtina a v druhé němčina. Zařazení do jazykové skupiny u všech tříd bude provedeno na základě převažujícího zájmu žáků a rozřazovacích testů.