14.jpg

hledání


podporujeme

Klub cestovatelů Plzeň


Ročenky 2015-2016

Absolventi i ostatní zájemci, pokud jste si nestihli objednat ročenku za uplynulý školní rok u svého třídního učitele, můžete si ji zakoupit u paní Volkové v ekonomickém oddělení v 1. patře.

Vyúčtování výměnného pobytu s německým Straubingem

Během příštího týdne (27.-29. 6. 2016) si všichni účastníci výměny vyzvednou částku 341 Kč v kabinetě německého jazyka č. 306.  Mgr. Davídková

Vyhodnocení rozřazovacích jazykových testů

Budoucí 1. A a prima A.

Adaptační kurzy 2016/17

Adaptační kurzy prim a prvních ročníků se uskuteční 5.-7. září 2016. Částku 1 050 Kč (primy) nebo 1 200 Kč (1. ročníky) uhraďte nejpozději do 31. 8. 2016 na účet školy 182827569/0300 a jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru DDMMRR (např. datum 3. 7. 2000 se zapíše jako 030700). Ráno před odjezdem každý student odevzdá zákonným zástupcem podepsané potvrzení o bezinfekčnosti, které najdete zde.
Více informací najdete zde.

Burza učebnic 2016

Burza učebnic (i pro budoucí studenty 1. ročníků) se bude konat v úterý 28. června 2016 v 8.00-9.40 h pro kvarty-oktávy a 1.-4. ročníky.

Rozřazovací jazykové testy

Žáci, kteří byli přijati do třídy se ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ (všeobecné zaměření), budou rozděleni do skupin takto (jazyková kombinace AF nebyla otevřena z důvodu malého zájmu):
•    1. B s hlavním jazykem anglickým a s vedlejším jazykem německým
•    prima B s hlavním jazykem anglickým a s vedlejším jazykem německým
Rozdělení do skupin anglického jazyka na pokročilé a méně pokročilé proběhne na základě písemných jazykových testů 1. září 2016.