12.jpg

hledání


podporujeme

Klub cestovatelů Plzeň


ŠPANĚLŠTINA A PORTUGALŠTINA

Ve školním roce 2015/2016 bude na naší škole působit plně kvalifikovaný rodilý mluvčí, který bude rovněž vyučovat oba tyto jazyky v odpoledních, popřípadě ranních hodinách v kroužcích. Kroužek je možné otevřít s minimálním počtem 10 studentů, výuka by probíhala dvě hodiny týdně, a to od 1. 10. 2015 do 31. 5. 2016. Pro zájemce ze čtvrtých ročníků a oktáv by to bylo od 7. 9. 2015 do 30. 4. 2016. Cena celého kurzu je 1 200 Kč. Každý si zakoupí učebnici podle instrukcí lektora.
Do 2. 9. 2015 přijďte závazně potvrdit svůj zájem do kabinetu AJ za učebnou č. 114.

PhDr. Jana Tolletová

Adaptační kurzy 2015/16

Adaptační kurzy prim a prvních ročníků se uskuteční 2.-4. září 2015. Částku 1 000 Kč uhraďte nejpozději do 31. 8. 2015 na účet školy 182827569/0300 a jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru DDMMRR (např. datum 3. 7. 2000 se zapíše jako 030700). Ráno před odjezdem každý student odevzdá zákonným zástupcem podepsané potvrzení o bezinfekčnosti, které najdete zde. Více informací najdete zde.

Ročenky 2014-2015

Absolventi i ostatní zájemci, pokud jste si nestihli objednat ročenku za uplynulý školní rok u svého třídního učitele, můžete si ji zakoupit u paní Volkové v ekonomickém oddělení v 1. patře.

Jazykové rozřazovací testy

Jazykové rozřazovací testy

Žáci, kteří byli přijati do třídy se ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ (všeobecné zaměření), budou rozděleni do skupin takto (jazyková kombinace Aj-Fj nebyla otevřena z důvodu malého zájmu):
- 1. B s hlavním jazykem anglickým a s vedlejším jazykem německým
- prima B s hlavním jazykem anglickým a s vedlejším jazykem německým
Rozdělení do skupin anglického jazyka na pokročilé a méně pokročilé proběhne v budoucí primě B a 1. B na základě písemných jazykových testů 1. září 2015.

Výsledky rozřazovacích testů do 1. A a primy A pro školní rok 2015/16.