14.jpg
Přijímací zkoušky

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete v prezentaci zde.

Informace k vyplnění přihlášky (vzor) a přihlášku najdete zde.

Přihlášku k přijímacímu řízení odevzdejte do 1. března 2017 na Masarykově gymnáziu v Plzni v 1. poschodí - dveře č. 110. Doklad o odevzdání přihlášky nevydáváme. Pokud předložíte kopii přihlášky, potvrdíme vám její převzetí.
Úřední hodiny pro přijímání přihlášek ke studiu najdete zde.