13.jpg
Co dělat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 2. května 2017. Rozhodnutí o nepřijetí se budou vydávat 3. května 2017 od 13 do 17 h. Doporučení ředitelství školy pro přijaté/nepřijaté uchazeče najdete na stránce Co dělat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Přijímací zkoušky

Upozornění pro zákonné zástupce uchazečů o studium:
V řádných a náhradních termínech přijímací zkoušky je mezi konáním jednotné zkoušky z matematiky a z českého jazyka přestávka cca 90 minut. Uchazeči mohou zůstat ve třídě – pedagogický dozor bude zajištěn. Pokud uchazeč v době přestávky opustí školní budovu, přejímá za něj právní odpovědnost jeho zákonný zástupce.

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete v prezentaci zde.

Výměnný pobyt s německým Straubingem

Druhá část výměnného pobytu s německým Straubingem proběhne v termínu
30. 5. - 2. 6. 2017. Pro skupinu bude sjednáno hromadné cestovní pojištění.
Doprava bude zajištěna mikrobusem. Mgr. Davídková

Exkurze do jižních Čech

V termínu 25.-27. 9. 2017 proběhne exkurze do jižních Čech pro budoucí sekundy-kvarty. Závazně se můžete přihlásit v kabinetu č. dv. 314 (od 2. 5. 2017 do 30. 5. 2017 - kapacita 45 studentů). Celková částka 2 950 Kč. Více zde - Exkurze do jižních Čech. Mgr. Lenka Benešová