12.jpg
Úřední hodiny o prázdninách

Během července a srpna budou úřední hodiny každé pondělí od 9.00 do 11.00 h - více zde.

Jazykové rozřazovací testy pro přijaté žáky

Výsledky jazykových rozřazovacích testů - budoucí 1. A a prima A.

Žáci, kteří byli přijati do třídy se ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ (všeobecné zaměření), budou rozděleni do skupin takto (jazykové kombinace AF, AR, NA nebyly otevřeny z důvodu malého zájmu):
1. B s hlavním jazykem anglickým a s vedlejším jazykem německým
prima B s hlavním jazykem anglickým a s vedlejším jazykem německým
Rozdělení do skupin anglického jazyka na pokročilé a méně pokročilé proběhne na základě písemných jazykových testů v pondělí 3. září 2018.

Informace pro přijaté žáky

Informace k adaptačním kurzům pro budoucí primy a 1. ročníky najdete zde.

Primy dostanou učebnice v pondělí 3. září 2018.
Burza učebnic pro 1. ročníky se bude konat ve středu 27. června 2018 od 8 h - více zde.

Informace ke školní jídelně a ubytování najdete zde.

NOVÉ! Dopravní podniky - MHD - potvrzení o studiu pro Plzeňskou kartu se provádí elektronicky v posledním srpnovém týdnu ve sborovně školy, a to:
v pondělí 27. srpna 2018 od 13.00 do 15.00 h a ve středu 29. srpna 2018 od 8.00 do 10.00 h
Současně budou potvrzovány i průkazky na ostatní dopravu.

Potvrzení o studiu na příští školní rok budou vydávat 3. září 2018 třídní učitelé