10.jpg
Pomáháme nemocné spolužačce

Pokud chcete na její léčbu přispět, je zřízen transparentní účet číslo 115-4488760297/0100, na kterém můžete sledovat, na co byly peníze použity (zadat KB transparentní účet a Kůsová Inge). Děkujeme všem, kteří pomohou.

Prohlížení testů CERMAT

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.

https://vpz.cermat.cz/testy/

V případě, že se uchazeči nepůjde přihlásit přesto, že zadává správné přihlašovací údaje, znamená to, že má pravděpodobně chybně zadán některý údaj v IS CERTIS. Více informací poskytne Mgr. Vastl - .

Výsledky přijímacích zkoušek

jsou k dispozici - zde.

Rozhodnutí o nepřijetí se budou vydávat 3. května 2017 od 13 do 17 h. Doporučení ředitelství školy pro přijaté/nepřijaté uchazeče najdete na stránce Co dělat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

 

Možné kombinace cizích jazyků pro přijaté žáky

   ŠVP - Jazykovým vzděláním...
   ŠVP - Všestranným vzděláním...
   Prima A
   1. skupina - Aj-Nj nebo Aj-Fj
   2. skupina - Nj-Aj
   Prima B
   Aj-Nj nebo Aj-Fj nebo Aj-Rj nebo Nj-Aj    
   1. A
   1. skupina - Aj-Nj nebo Aj-Fj
   2. skupina - Nj-Aj
   1. B
   Aj-Nj nebo Aj-Fj nebo Aj-Rj nebo Nj-Aj   

 První jazyk je tzv. hlavní s vyšší hodinovou dotací. U třídy prima A a 1. A bude vždy v jedné skupině hlavním jazykem angličtina a v druhé němčina. Zařazení do jazykové skupiny u všech tříd bude provedeno na základě převažujícího zájmu žáků a rozřazovacích testů.

Výměnný pobyt s německým Straubingem

Druhá část výměnného pobytu s německým Straubingem proběhne v termínu
30. 5. - 2. 6. 2017. Pro skupinu bude sjednáno hromadné cestovní pojištění.
Doprava bude zajištěna mikrobusem. Mgr. Davídková

Exkurze do jižních Čech

V termínu 25.-27. 9. 2017 proběhne exkurze do jižních Čech pro budoucí sekundy-kvarty. Závazně se můžete přihlásit v kabinetu č. dv. 314 (od 2. 5. 2017 do 30. 5. 2017 - kapacita 45 studentů). Celková částka 2 950 Kč. Více zde - Exkurze do jižních Čech. Mgr. Lenka Benešová