12.jpg
Ročenky 2016-2017

Absolventi i ostatní zájemci, pokud jste si nestihli objednat ročenku za uplynulý školní rok u svého třídního učitele, můžete si ji zakoupit u paní Volkové v ekonom. oddělení v 1. patře.

Sprachdiplom II

Písemná pilotní zkouška Sprachdiplom II se koná 7. září 2017.

Výsledky rozřazovacích testů (1. A a prima A)

Výsledky jazykových rozřazovacích testů - rozdělení do skupin - 1. A a prima A.

Učebnice pro primy

Studenti prim budou dostávat učebnice 4. září 2017.

Adaptační kurzy 2017/18

Adaptační kurzy prim a prvních ročníků se uskuteční 6.-8. září 2017. Částku 1 050 Kč (primy) nebo 1 200 Kč (1. ročníky) uhraďte nejpozději do 31. 8. 2017 na účet školy 182827569/0300 a jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru DDMMRR (např. datum 3. 7. 2000 se zapíše jako 030700). Ráno před odjezdem každý student odevzdá zákonným zástupcem podepsané potvrzení o bezinfekčnosti, které najdete zde.
Více informací najdete zde.

Jazykové rozřazovací testy (1. B a prima B)

 

Žáci, kteří byli přijati do třídy se ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ (všeobecné zaměření), budou rozděleni do skupin takto:
•    1. B s hlavním jazykem anglickým a s vedlejším jazykem německým
•    prima B s hlavním jazykem anglickým a s vedlejším jazykem německým
Jazykové kombinace AF, AR, NA nebyly otevřeny z důvodu malého zájmu.
Rozdělení do skupin anglického jazyka na pokročilé a méně pokročilé proběhne na základě písemných jazykových testů 4. září 2017.