12.jpg
Organizace výuky v červnu 2020

Podle návrhu MŠMT uvažujeme o částečném obnovení výuky ve stejném režimu
jako tomu bylo u maturantů, t.j. formou dobrovolných konzultací. Tyto
aktivity mohou probíhat až po uzavření maturitních zkoušek a ukončení
přijímacího řízení, tedy nejdříve od 18. 6. 2020. V dřívějším termínu
bychom nemohli i vzhledem ke kapacitě školy a personálnímu obsazení
dodržet současné hygienické předpisy. V následujících dnech budou třídní
učitelé zjišťovat skutečný zájem o konzultace.

Stanovisko MŠMT k přijímacímu řízení ze dne 28. 5. 2020

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením
ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje
žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího
řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení
vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy,
může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

Aktualizace - Cambridgeské zkoušky

Všichni studenti Masarykova gymnázia, kteří se přihlásili ke zkouškám
úrovně B2 (Cambridge English First) budou tyto zkoušky skládat v již
stanoveném termínu 5.září 2020 (sobota). Avšak studenti, kteří jsou
registrováni ke zkoušce C1 (Cambridge English Advanced) budou tuto zkoušku
konat o týden později tj. 12. září (taktéž sobota).

Mgr. Lenka Čermáková

Německý jazykový diplom 1

Dne 26. 5. 2020 se uskuteční písemné zkoušky německého jazykového diplomu 1. Zkouška začne formálně v 8:30 hod., po nezbytných organizačních opatřeních se skutečný začátek podle plánu posune na 9:00 hod. Zasedací pořádek bude vyvěšen ve vestibulu školy na vstupních prosklených dveřích. Žádáme studenty o včasný nástup ke zkoušce (před 8:30 hod., ale ne dříve než v 8:15 hod. vzhledem k souběhu konzultací maturantů) za dodržování stávajících hygienických opatření – tedy 2 m rozestupy, rouška na obličeji, desinfekce v prostoru vrátnice, tamtéž zápis do záznamového archu. S sebou si studenti vezmou dostatek psacích potřeb, svačinu, pití a znalosti.  

 

Ústní zkoušky se budou konat mezi 16. a 18. 6. 2020, termíny a složení komisí budou dopředu oznámeny, zřejmě prostřednictvím vyučujících NJ.

 

Za PK NJ Radim Skočný

Přípravné kurzy 2020

Vedení Masarykova gymnázia rozhodlo o definitivním zrušení přípravných
kurzů na naší škole před začátkem přijímacího řízení. Zároveň bude část
kurzovného (500,- Kč) navrácena zákonným zástupcům. Pro vrácení kurzovného
prosím vyplňte níže uvedený formulář, podepsaný seskenujte a pošlete na
adresu naší paní účetní A. Kopové:

>> Formulář pro vyplnění <<

Turistické kurzy červen 2020

Rozhodnutím vedení Masarykova gymnázia byly zrušeny sportovní kurzy, jež
se měly uskutečnit na Lipně v červnu tohoto roku. Pro vrácení zálohy
prosím vyplňte níže uvedený formulář, podepsaný seskenujte a pošlete na
adresu naší paní účetní A. Kopové:

>> Formulář pro vyplnění <<

Vedení Masarykova gymnázia oznamuje

Vedení Masarykova gymnázia tímto oznamuje ,že dnem 11.5. 2020 bude
znovuobnovena přímá prezenční pedagogická činnost ve formě tzv. konzultací
pro studentky a studenty maturitních ročníků. Na základě informací od
třídních učitelů a vyučujících maturitních předmětů bude sestaven a od
středy 6. 5. 2020 zde na webovských stránkách pravidelně zveřejňován
rozvrh konzultací podle zájmu maturantů, prostorů a možností vyučujících.
V žádném případě nepůjde o klasickou výuku formou výkladu, přednášky,
apod. Společné setkání studentů a učitelů bude mít formu rozhovoru,
konzultace, kolokvia. Formy setkání se budou přesně řídit vydanými pokyny
ze strany MŠMT, zejména pak omezeními ve vztahu k počtu osob v učebnách a
společných prostorech, k ochranným pomůckám, apod. Povinností účastníků
konzultace bude přinést vyplněné a signované čestné prohlášení,
alternativně lze vyplnit čestné prohlášení i na vrátnici školy, kde budou
k dispozici prázdné blankety. V opačném případě bude studentům v účasti
zamezeno. V prostoru vrátnice se čestná prohlášení také vyberou a studenti
se zapíší do prezenčních formulářů. U vchodu do budovy bude studentům
taktéž změřena tělesná teplota a u dostupného stojanu s desinfekcí
provedeno první hygienické očištění rukou. Konzultace proběhnou pouze v
přízemí a prvním patře, ostatní patra a suterén nebudou pro studenty
přístupné. Hygienické a desinfekční prostředky budou v dostatečné míře
poskytovány v konkrétních učebnách a toaletách na příslušných poschodích.
Studenti budou vybaveni 2 rouškami a odkladovým předmětem (krabička, dóza,
igelit.pytlík ) pro použitou roušku. Po uplynutí konzultací studenti
neprodleně opustí školu, za samozřejmost považujeme dodržování bezpečné
vzdálenosti k další osobě a též zásadu neshlukování se na delší dobu než
je nutné. Všechny prostory školy budou pravidelně v době konzultací
větrány, dále poté uklizeny a desinfikovány. Přestávky nebudou dodržovány
ve standardních časech, ale podle potřeb provozních dle zveřejněného
rozvrhu - studenti by se každopádně neměli shlukovat na chodbách a
toaletách, v učebnách může být uzpůsoben prostor dle nařízení MŠMT. Další
dotazy a připomínky je připraven vyřizovat zástupce ředitelky školy Mgr.
Skočný (, tel.formou sms: 773 169 569).

Děkujeme.

Vedení Masarykova gymnázia

ochrana_zdravi_ss_kon.pdf | průvodní dopis ministra.pdf | cestne_prohlaseni.pdf

CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY – Změna termínu!

Datum konání Cambridgeských zkoušek na MG muselo být vzhledem k současné situaci změněno a nově jsou tedy tyto zkoušky naplánovány na 5. září 2020. Speaking workshop pro zájemce, kteří se přihlásí k ostrému testování, se bude konat dne 31. 8. 2020 v dopoledních hodinách. Bližší čas bude upřesněn. Všichni studenti, kteří mají o tyto zkoušky zájem, se musí přihlásit a zkoušku uhradit nejpozději do 15. 6. 2020. Informace o postupu a přihlašování ke zkouškám včetně uplatnění slevových kódů obdrželi všichni studenti, kteří se účastnili cvičného testování v únoru. V případě jakýchkoli dotazů, kontaktujte Mgr. Lenku Čermákovou.