13.jpg
Burza učebnic 2017

Burza učebnic (i pro budoucí studenty 1. ročníků) se bude konat ve středu 28. června 2017 v 8.00-9.40 h pro kvarty-oktávy a 1.-4. ročníky.
Studenti prim budou dostávat učebnice 4. září 2017.

Adaptační kurzy 2017/18

Adaptační kurzy prim a prvních ročníků se uskuteční 6.-8. září 2017. Částku 1 050 Kč (primy) nebo 1 200 Kč (1. ročníky) uhraďte nejpozději do 31. 8. 2017 na účet školy 182827569/0300 a jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru DDMMRR (např. datum 3. 7. 2000 se zapíše jako 030700). Ráno před odjezdem každý student odevzdá zákonným zástupcem podepsané potvrzení o bezinfekčnosti, které najdete zde.
Více informací najdete zde.

Exkurze do severních Čech 22.-23. 6. 2017 zrušena

Cestovní kancelář Prima Via zrušila exkurzi do severních Čech z důvodu úmrtí majitelky cestovní kanceláře. Zaplacená částka bude studentům vrácena, jakmile od cestovní kanceláře dostaneme zaplacenou zálohu zpět (v průběhu měsíce září). Mgr. Štejrová

Jazykové rozřazovací testy

Žáci, kteří byli přijati do třídy se ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ (všeobecné zaměření), budou rozděleni do skupin takto:
•    1. B s hlavním jazykem anglickým a s vedlejším jazykem německým
•    prima B s hlavním jazykem anglickým a s vedlejším jazykem německým
Jazykové kombinace AF, AR, NA nebyly otevřeny z důvodu malého zájmu.
Rozdělení do skupin anglického jazyka na pokročilé a méně pokročilé proběhne na základě písemných jazykových testů 4. září 2017.

Pomáháme nemocné spolužačce

Pokud chcete na její léčbu přispět, je zřízen transparentní účet číslo 115-4488760297/0100, na kterém můžete sledovat, na co byly peníze použity (zadat KB transparentní účet a Kůsová Inge). Děkujeme všem, kteří pomohou.

Exkurze do jižních Čech

V termínu 25.-27. 9. 2017 proběhne exkurze do jižních Čech pro budoucí sekundy-kvarty. Závazně se můžete přihlásit v kabinetu č. dv. 314 (od 2. 5. 2017 do 30. 5. 2017 - kapacita 45 studentů). Celková částka 2 950 Kč. Více zde - Exkurze do jižních Čech. Mgr. Lenka Benešová