10.jpg
Projekt digitálního vyprávění ze života školy „Můj gympl“

Jste studentem/studentkou naší školy nebo jejím absolventem/absolventkou? Chtěli byste se zúčastnit projektu digitálního vyprávění ze života školy „Můj gympl“? Přihlaste se do konce listopadu 2019 u Ing. Martínkové nebo Mgr. Lindové a nejpozději do 15. května 2020 vytvořte jedinečný krátký film - více informací najdete zde. Nejlepší dílka budou promítána v rámci oslav 100. výročí založení naší školy.

Ročenky za školní rok 2018/19

Absolventi i ostatní zájemci, pokud jste si nestihli objednat ročenku za uplynulý školní rok u svého třídního učitele, můžete si ji zakoupit ve vrátnici.