12.jpg
Výuka v pátek 25. 9. 2020

Bude probíhat podle platného rozvrhu v plném rozsahu. Vedení školy

Květinový den

Studenti MG se v náhradním termínu 30. 9. 2020 nezúčastní charitativní akce Květinový den. Důvodem je současná situace způsobená šířením koronaviru, a tedy možné ohrožení účastníků. Mgr. Ivana Hájková

Výdejna stravy na MG nebude vydávat obědy - aktualizace 18. 9. 2020

Výdejna stravy na Masarykově gymnáziu zůstane uzavřena do středy 23. 9. 2020 z důvodu pokračující karantény na Středním odborném učilišti elektrotechnickém. Provoz by měl být obnoven následující den, tedy ve čtvrtek 24. 9. 2020. Všechny objednávky budou souhrnně stornovány.

Aktualizace informací ke dni 9. 9. 2020

Vážení studenti a rodiče,

Od 14. září počítáme napevno se zahájením výuky na Masarykově gymnáziu, nepředpokládáme, že by druhé testy našich pedagogů ukázaly jiné výsledky než negativní, vzhledem k tomu, že nikdo z už jednou testovaných kolegů nevykazoval sebemenší příznaky onemocnění covid 19. Výuka by započala třídnickými hodinami, s výjimkou 1. ročníků a prim by plynule navázalo vyučování dle klasického rozvrhu, sledujte prosím rozvrh a suplování na našich oficiálních stránkách.

Počítá se též se zahájením provozu naší výdejny stravy, lze proto již dnes objednávat stravu po internetu. I nadále počítáme s tím, že přístup do budovy školy by měli pouze naši zaměstnanci a studenti, rodiče požádáme o sjednání schůzky telefonicky či po mailu, teprve v takovém případě lze ve vymezeném prostoru společně jednat.

V souvislosti s dnešním rozhodnutím Ministra zdravotnictví ČR prosíme rodiče, aby od pondělí 14. 9. 2020 vybavili studenty rouškami. Studenti se dostaví do školy s jednou rouškou na ústech a druhou náhradní v ochranném sáčku nebo krabičce v tašce. Další pravidla nošení roušek budou upřesněna dle pokynů MŠMT ČR.

 

Děkujeme za pochopení.

Aktualizace informací ke dni 6. 9. 2020

Vážení studenti, rodiče,

škola se aktuálně nachází v situaci, která nikoho netěší. Všichni pedagogové byli umístěni KHS do karantény, absolvovali též první vlnu testování na covid 19, jež u nikoho neprokázala přítomnost viru v těle. V průběhu minulého týdne byla postupně zahájena online výuka ve všech ročnících, prostory školy jsou opětovně desinfikovány tak, aby mohla prezenční výuka konečně v pondělí 14. 9. 2020 začít. Případné dotazy, žádosti o potvrzení, připomínky a podněty lze směřovat na všechny učitele, vedení i sekretariát školy.

Na pozdější, nejspíše jarní termín byl z preventivních důvodů taktéž přesunut plánovaný průvod studentů a zaměstnanců MG u příležitosti stoletého výročí založení školy. Organizace Cambridgských zkoušek byla přesunuta do jiných prostor mimo objekt školy, studenti byli vyučujícími informováni. Přihlašování ke zkoušce Deutsches Sprachdiplom II. bude o týden posunuto, tedy k 25. 9. 2020. Žáci prim, sekund, tercií, kvart a kvint absolvují v pondělí 14. 9. 2020 mezi 8:00 a 9:40 hod. třídnické hodiny, během kterých dojde k výměně učebnic mezi jednotlivými ročníky - je tedy nutné všechny učebnice minulého ročníku v daný den dopravit do školy, tak aby vše proběhlo maximálně hladce.

Děkujeme.

Potvrzení pro zdravotní pojišťovnu

Potvrzení o studiu pro zdravotní pojišťovnu (potřebné pouze pro studenty, kteří ukončili povinnou školní docházku a je jim letos 15 let) budou po zahájení výuky opět vydávat třídní učitelé.

Karanténa

Vážení studenti a rodiče,

pedagogové Masarykova gymnázia po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí vstoupili do karantény z důvodu nákazy jednoho zaměstnance onemocněním covid 19. Z toho důvodu nebude probíhat prezenční výuka v budově školy, jež zůstává uzavřena. Studenti a rodiče budou kontaktováni třídními učiteli o dalším postupu online výuky. Délka karantény je předběžně stanovena do 11. 9. 2020, se znovuobnovením normálního provozu počítáme k pondělí 14. 9. 2020.

Adaptační kurzy musely být bohužel stornovány, zaplacené finanční prostředky budou vráceny.

Obědy pro zaměstnance a studenty byly jídelnou na tento týden plošně stornovány, prosím neobjednávejte další obědy minimálně do 11. 9. 2020.

Jednotlivé zájmové kroužky jsou minimálně do konce kalendářního roku zrušeny, v prosinci by proběhl nábor na druhé pololetí školního roku tak, aby se v lednu mohlo začít. Případné nevyplacené částky za kroužky z minulého školního roku budou buďto vráceny nebo převedeny do dalšího období, pokud student v kroužku bude pokračovat.

O dalším postupu budeme průběžně informovat. Děkujeme.

Vedení Masarykova gymnázia sděluje (30. 8. 2020)

Vedení Masarykova gymnázia sděluje veřejnosti, že je škola do odvolání pro výuku uzavřena. Sledujte prosím nové informace na stránkách školy či sociálních sítích. Děkujeme

Burza učebnic

Termín a způsob burzy bude upřesněn v září 2020.
Konkrétní učebnice pro školní rok 2020/21 budou aktualizovány v průběhu září.