• Zájmové kroužky jsou žákům nabízeny na začátku každého školního roku.
  • Kroužky se otevírají pro 10 a více zájemců, začínají první týden v říjnu
    a končí poslední týden v květnu.
  • Cena činí 600 Kč/rok u jednohodinového kroužku (případně dvouhodinového 1x za 14 dní)
    nebo 1 200 Kč/rok u dvouhodinového kroužku.
  • Více informací u vyučujících a na příslušných nástěnkách.
  • Přihláška do kroužku