• Zájmové kroužky jsou žákům nabízeny na začátku každého školního roku.
  • Kroužky se otevírají pro 10 a více zájemců, začínají první týden v říjnu
    a končí poslední týden v květnu.
  • Kroužky se platí vždy na celý školní rok.
  • Cena činí 800 Kč/rok u jednohodinového kroužku (45 minut, případně dvouhodinového 1x za 14 dní)
    nebo 1 600 Kč/rok u dvouhodinového kroužku (90 minut). U kroužku, který trvá 60 minut, je cena 1 000 Kč/rok.
  • Celou částku uhradí žák v hotovosti před začátkem kroužku, nejpozději však na první schůzce. Žák se nebude moci zúčastnit práce v kroužku, dokud nezaplatí příslušnou částku. O zaplacení obdrží každý žák potvrzení.
  • Více informací o kroužcích získáte u vyučujících a na příslušných nástěnkách.
  • Přihláška do kroužku

 

Do 19. září 2022 se můžete přihlašovat do těchto kroužků: