Školní rok 2021/2022

Termíny, které dosud nejsou známy (označené ??), budou postupně doplňovány.

Školní rok začíná ve středu 1. září 2021.
První pololetí bude ukončeno v pondělí 31. ledna 2022.
Druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Školní rok 2021/2022 bude začínat ve čtvrtek 1. září 2022.

Prázdniny

Podzimní prázdniny
středa 27. října a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny
od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022 
vyučování začíná v pondělí 3. ledna 2022

Pololetní prázdniny
pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny
od pondělí 7. února do neděle 13. února 2022

Velikonoční prázdniny
čtvrtek 14. dubna a pátek 15. dubna 2022

Letní prázdniny
od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022
do školy se jde naposledy ve čtvrtek 30. června 2022 
školní rok 2022/23 začíná ve čtvrtek 1. září 2022

Volné dny, státní a ostatní svátky
- úterý 28. září 2021 - Den české státnosti 
- čtvrtek 28. října 2021 - Den vzniku samostatného československého státu 
- středa 17. listopadu 2021 - Den boje za svobodu a demokracii 
- pátek 24. prosince 2021 - Štědrý den 
- sobota 25. prosince 2021 - 1. svátek vánoční - Boží hod vánoční 
- neděle 26. prosince 2021 - 2. svátek vánoční - Štěpán 
- Velikonoční pondělí 18. dubna 2022
- neděle 1. května 2022 - Svátek práce
- neděle 8. května 2022 - Den vítězství
- úterý 5. července 2022 - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
- středa 6. července 2022 - Den upálení mistra Jana Husa


Zkoušky

Přijímací zkoušky do prim a prvních ročníků 
12. a 13. dubna 2022 od 8.00 h - pro žáky z 9. tříd (4leté studium)
19. a 20. dubna 2022 od 8.00 h - pro žáky z 5. tříd (8leté studium)

Přijímací zkoušky do prim a prvních ročníků - náhradní termín
10. a 11. května 2022 od 8.00 h

Maturitní zkoušky
Český jazyk - 4. dubna 2022
Cizí jazyk - 6. dubna 2022
Písemné - 2.-5. května 2022
Ústní - 16.-20. května 2022
Informace o profilové části maturitní zkoušky.

Slavnostní vyřazení maturantů - 31. května 2022 v obřadní síni plzeňské radnice

Zkouška Deutsches Sprachdiplom II (DSD II)
24. listopadu 2021  - 8.00-13.00 h - písemná zkouška
??. prosince 2021  - ústní zkouška

Zkouška Deutsches Sprachdiplom I (DSD I)
9. březen 2022 - písemná zkouška
??. března 2022 - ústní zkouška


Další termíny

Dny otevřených dveří 

pondělí 6. prosince 2021 mezi 15. h a 17. h (pro zájemce z 5. tříd)
úterý 7 . prosince 2021 mezi 15. h a 17. h (pro zájemce z 9. tříd)
pondělí 17. ledna 2022 mezi 15. h a 17. h (pro zájemce z 5. i 9. tříd)
Více informací naleznete zde.

Dny otevřených dveří v  letošním školním roce proběhnou on-line - Čtěte nás, poslouchejte nás, sledujte nás, ptejte se nás!

Třídní schůzky
pondělí 13. září 2021 od 15.30 h (třídy A) a od 16.30 h (třídy B) - pouze 1. ročníky a primy
od pondělí 29. 11. do pátku 3. 12. 2021 - on-line - konkrétní datum a čas sdělí třídní učitel
pondělí 25. dubna 2022 od 16.30 h

Maturitní plesy
4. A - 6. 11. 2021 od 20.00 h
4. B - 12. 3. 2022 od 20.00 h -  přesunuto
Oktáva A - 27. 5. 2022 od 20.00 h - přesunuto
Oktáva B - 9. 4. 2022 od 20.00 h - přesunuto

Adaptační kurz pro primy a 1. ročníky
1.-3. září 2021
Více informací naleznete zde.

Lyžařské výcvikové kurzy
- 14.-18. 2. 2022 (sekundy) - hotel Bohemia - Špičák, Šumava
Více informací naleznete zde.

 - 27. 2. - 5. 3. 2022 (1. ročníky) - hotel Krakonoš, Rokytnice nad Jizerou, Krkonoše
Více informací naleznete zde.

- 23.-29. 1.  2022 (kvinty) - Lyžařská bouda, Pec pod Sněžkou, Krkonoše
Více informací naleznete zde.

Letní výcvikový kurz
- 6.-10. 6. 2022 - tábořiště Jezero - Nová Pec na Lipně - 3. ročníky a septimy 
Více informací naleznete zde