14.jpg

Španělština je 4. nejrozšířenějším jazykem na světě. Je úředním jazykem ve Španělsku, ve většině států Jižní a Střední Ameriky, je rozšířená i v samotných Spojených státech. Španělsky hovoří okolo 400 milionů lidí.

Od školního roku 2015/2016 se španělština vyučuje rovněž na naší škole.

Ve školním roce 2019/20 bude výuka probíhat 1x týdně (každé pondělí) v délce 2 vyučovacích hodin (90 minut).

Hodiny jsou vedeny pomocí učebnice „Aventura 1 – Španělština pro střední a jazykové školy“ od autorů Kateřiny Brožové a Carlose F. Peñarandy a doplňkových materiálů.

Mgr. Barbora Boříková