Organizace maturitních zkoušek pro školní rok 2018/19

Vyhrazuji si právo provést úpravy v souladu se změnami ve školské legislativě.

Ing. Olga Matějková, ředitelka školy

V Plzni 21. září 2018