14.jpg

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/21

Vážení studenti, 

sdělujeme vám aktuální verzi informací k maturitní zkoušce - došlo k posunu konání didaktických testů. Řádný termín konání didaktických testů:

Pondělí 24. května 2021 - matematika, anglický jazyk

Úterý 25. května 2021 - český jazyk a literatura

Středa 26. května 2021 - matematika rozšiřující, francouzský jazyk, německý jazyk

V platnosti zůstává prodloužení časů konání didaktických testů: didaktický test z českého jazyka a literatury 85 minut; z cizího jazyka 110 minut, z toho 40 minut poslechová část a 70 minut část ověřující čtení a jazykové dovednosti a vědomosti; z matematiky 135 minut.

Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ředitelům škol do 7. června 2021. Následující den oznámí ředitel školy výsledky žákům.

Žádost o přezkoumání výsledků didaktického testu lze podat MŠMT do 28. června 2021.

Písemné práce z ČJL a CJ se nekonají.

Ten, kdo je přihlášen ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízení karantény spojené s tímto onemocněním, může tuto zkoušku konat v mimořádném termínu. Přihlášku k mimořádnému termínu podává řediteli školy, ve které měl řádný termín současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané zkoušky.

Mimořádný termín se koná ve dnech 7.-9. července 2021 ve školách, které určí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

 

Období konání profilové části maturitní zkoušky na Masarykově gymnáziu je v jarním zkušebním období 1.-8. června 2021.

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku vzdělávání nemusí konat povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka, který si zvolil ve společné části maturitní zkoušky; žák může tuto zkoušku konat, pokud tuto informaci do 30. dubna 2021 písemně sdělí řediteli školy. Zkouška se koná pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a hodnocení zkoušky tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky.

Do 30. 4. 2021 žák podává žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka.

Do 30. 4. 2021 žák odevzdá seznam literárních děl, pokud bude konat zkoušku z českého jazyka a literatury formou ústní zkoušky.

Žákovi, který ve školní části nevykonal úspěšně ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka, které si zvolil ve společné části maturitní zkoušky, ale všechny povinné zkoušky vykonal úspěšně, vystaví ředitel školy vysvědčení o maturitní zkoušce. Po úspěšném vykonání zkoušky vystaví ředitel vysvědčení nové.

V Plzni dne 29. 3. 2021 

Ing. Olga Matějková, ředitelka školy

Maturitní témata pro školní rok 2020/2021

Matematika               Zeměpis               Fyzika 4. A                Fyzika 4. B, OKA, OKB
Chemie               Dějepis                Němčina                 Angličtina 4. A, 4. B, OKA, OKB 
Biologie               Zsv              Ivt                Angličtina 4. A, OKA