Přijatí uchazeči – čtyřleté studium

Třída 1. A – 79-41-K/41 ŠVP „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“

Přijato bylo prvních 27 uchazečů (tři místa byla ponechána na náhradní termín).

Výsledková listina - 1. A - zde.

Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v testu potřebná pro přijetí:

ČJL  je 15 bodů; M je 15 bodů.

 

Třída 1. B – 79-41-K/41 ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“

Přijato bylo prvních 30 uchazečů.

Výsledková listina - 1. B - zde.

Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v testu potřebná pro přijetí:

ČJL  je 15 bodů; M je 15 bodů.

 


 

Přijatí uchazeči – osmileté studium

Třída prima A – 79-41-K/81 ŠVP „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“

Přijato bylo prvních 30 uchazečů.

Výsledková listina - prima A - zde.

Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v testu potřebná pro přijetí:

ČJL  je 15 bodů; M je 15 bodů.

 

Třída prima B – 79-41-K/81 ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“

Přijato bylo prvních 27 uchazečů (tři místa byla ponechána na náhradní termín).

Výsledková listina - prima B - zde.

Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v testu potřebná pro přijetí:

ČJL  je 15 bodů; M je 15 bodů.