10.jpg

Výsledky budou zveřejněny po vyhodnocení přijímacího řízení.

Přijatí uchazeči – čtyřleté studium

třída 1. A – 79-41-K/41 ŠVP „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“

Přijato bylo prvních ... uchazečů.

Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v testu potřebná pro přijetí:

ČJL  je ... bodů; M je ... bodů.

 

třída 1. B – 79-41-K/41 ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“

Přijato bylo prvních ... uchazečů.

Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v testu potřebná pro přijetí:

ČJL  je ... bodů; M je ... bodů.

 


 

Přijatí uchazeči – osmileté studium

třída prima A – 79-41-K/81 ŠVP „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“

Přijato bylo prvních ... uchazečů.

Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v testu potřebná pro přijetí:

ČJL  je ... bodů; M je ... bodů.

 

třída prima B – 79-41-K/81 ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“

Přijato bylo prvních ... uchazečů.

Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v testu potřebná pro přijetí:

ČJL  je ... bodů; M je ... bodů.