12.jpg

pro školní rok 2019/20

- podrobnější informace k přijímacímu řízení (legislativa, organizace a průběh, termíny, vyplnění přihlášky, zápisový lístek...) najdete v prezentaci zde

- informace k jazykové výuce najdete v prezentaci zde

- do 1. ročníků čtyřletého studia se bude v letošním školním roce konat 12. a 15. dubna 2019 od 8.00 h v budově Masarykova gymnázia
- do prim osmiletého studia se budou konat 16. a 17. dubna 2019 od 8.00 h v budově Masarykova gymnázia

Náhradní termín bude 13. a 14. května 2019.

Přihlášku je nově nutno podat už do 1. března 2019.

Změny termínů jsou vyhrazeny podle aktuálních pokynů MŠMT ČR.

Pro přijímací řízení budou platit jednotné centrální přijímací testy MŠMT ČR a další kritéria stanovená školou.

Více informací obdržíte na Dnech otevřených dveří, které se konají 10. prosince 2018 pro žáky z 5. tříd a 11. prosince 2018 pro žáky z 9. tříd.

Další informace k přijímacímu řízení včetně ilustračních testů najdete na stránkách www.cermat.cz.

Přípravné kurzy budou probíhat pravděpodobně ve středu od února 2019 do začátku dubna 2019 (více informací zde).

Ve školním roce 2019/20 budou otevřeny dvě třídy čtyřletého studia (60 žáků z 9. tříd) - jedna se všeobecným zaměřením a jedna se zaměřením jazykovým a dvě třídy osmiletého studia (60 žáků z 5. tříd) - opět jedna se všeobecným zaměřením a jedna se zaměřením jazykovým.

Forma vzdělávání: denní

Studijní obor Ukončení studia Počet přijímaných
Čtyřleté studium
Gymnázium - 79-41-K/41 - ŠVP
„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“
Maturita
4 roky
30
Gymnázium - 79-41-K/41 - ŠVP
„Všestranným vzděláním proti průměrnosti“
Maturita
4 roky
30
Osmileté studium
Gymnázium - 79-41-K/81 - ŠVP
„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“
Maturita
8 let
30
Gymnázium - 79-41-K/81 - ŠVP
„Všestranným vzděláním proti průměrnosti“
Maturita
8 let
30

 ŠVP = školní vzdělávací program

Nabízené kombinace cizích jazyků

- ve školním vzdělávacím programu „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“
  (1. A a prima A)
- jazyk hlavní a další cizí jazyk

  • anglický jazyk - německý jazyk
  • anglický jazyk - francouzský jazyk
  • německý jazyk - anglický jazyk

- ve školním vzdělávacím programu „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“
  (1. B a prima B)
- jazyk hlavní a další cizí jazyk

  • anglický jazyk - německý jazyk
  • anglický jazyk - francouzský jazyk
  • anglický jazyk - ruský jazyk
  • německý jazyk - anglický jazyk