10.jpg

pro školní rok 2021/22

- podrobnější informace k přijímacímu řízení (legislativa, organizace a průběh, termíny, vyplnění přihlášky, zápisový lístek...) najdete v prezentaci zde

- do 1. ročníků čtyřletého studia se bude v letošním školním roce konat 12. a 13. dubna 2021 od 8.00 h v budově Masarykova gymnázia 
- do prim osmiletého studia se budou konat 14. a 15. dubna 2021 od 8.00 h v budově Masarykova gymnázia

Náhradní termín bude 12. a 13. května 2021.

Přihlášku je nutno podat nejpozději 1. března 2021.

Změny termínů jsou vyhrazeny podle aktuálních pokynů MŠMT ČR.

Pro přijímací řízení budou platit jednotné centrální přijímací testy MŠMT ČR a další kritéria stanovená školou.

Více informací obdržíte na Dnech otevřených dveří, které se konají 7. prosince 2020 pro žáky z 5. tříd a 8. prosince 2020 pro žáky z 9. tříd.

Další informace k přijímacímu řízení včetně ilustračních testů najdete na stránkách www.cermat.cz.

Přípravné kurzy budou probíhat ve středu - od 3. února 2020 do 7. dubna 2021 (více informací zde).

Termíny a podrobnější informace budou zveřejněny, jakmile budou k dispozici.

Ve školním roce 2020/21 budou otevřeny dvě třídy čtyřletého studia (60 žáků z 9. tříd) - jedna se všeobecným zaměřením a jedna se zaměřením jazykovým a dvě třídy osmiletého studia (60 žáků z 5. tříd) - opět jedna se všeobecným zaměřením a jedna se zaměřením jazykovým.

Forma vzdělávání: denní

Studijní obor Ukončení studia  Počet přijímaných
Čtyřleté studium
Gymnázium - 79-41-K/41 - ŠVP
„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“
Maturita 
4 roky
30
Gymnázium - 79-41-K/41 - ŠVP
„Všestranným vzděláním proti průměrnosti“
Maturita
4 roky
30
Osmileté studium
Gymnázium - 79-41-K/81 - ŠVP
„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“
Maturita
8 let
30
Gymnázium - 79-41-K/81 - ŠVP
„Všestranným vzděláním proti průměrnosti“
Maturita
8 let
30

 ŠVP = školní vzdělávací program

Nabízené kombinace cizích jazyků

- ve školním vzdělávacím programu „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“
  (1. A a prima A) 
- jazyk hlavní a další cizí jazyk

  • anglický jazyk - německý jazyk
  • anglický jazyk - francouzský jazyk
  • německý jazyk - anglický jazyk

- ve školním vzdělávacím programu „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“
  (1. B a prima B) 
- jazyk hlavní a další cizí jazyk

  • anglický jazyk - německý jazyk
  • anglický jazyk - francouzský jazyk
  • anglický jazyk - ruský jazyk
  • německý jazyk - anglický jazyk