Kritéria pro přestup žáka dle § 66 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.