14.jpg

Náplň:

•    Funkce
•    Goniometrické, exponenciální, logaritmické rovnice a nerovnice.
•    Stereometrie (polohové a metrické vztahy útvarů, povrchy a objemy těles)

Daná témata budou probírána v rozsahu státních maturit.

RNDr. Květuše Grohmannová