12.jpg
  • Baví vás geometrie?
  • Rádi kreslíte?
  • Chcete rozvíjet svou prostorovou představivost a logické myšlení?
  • Jste technicky založeni a „pravítko“ s „kružítkem“ pro vás nejsou cizí pojmy?
  • Chcete se hlásit na architekturu, strojní fakultu nebo uměleckou školu?

Proto by vás mohl zajímat seminář z deskriptivní geometrie. Jedná se o vědní obor, který se zabývá přenosem skutečného 3D objektu do 2D (do roviny – na papír). Existuje celá řada promítacích metod, které lze využít pro zachycení různých prostorových objektů. Při tomto semináři budete mít možnost seznámit se s některými z nich. Deskriptivní geometrie a první zobrazovací metody se začaly vyvíjet s rozvojem stavitelství již od starověkého Egypta a postupně si našly cestu i do jiných oborů jako malířství, kamenictví, vojenství a později i strojírenství atd. Sami se v semináři seznámíte s možnostmi využití znalostí deskriptivní geometrie.  Proč byste se měli naučit přenášet 3D objekt na papír, když v dnešní době výpočetní techniky existuje spousta počítačových programů, které dokážou vyřešit práci za vás? Odpověď je jednoduchá. Počítač je stále jen stroj, který za vás nedokáže myslet. Jste to vy, kdo musí počítači zadat, co má provést za operaci. Proto je nezbytné ovládat znalosti jednotlivých promítacích metod, abyste mohli vést kroky počítače. V semináři se také sami naučíte používat jeden ze softwarů dynamické konstrukce zvaný Geogebra.

Náplň semináře – 3. ročník:

  • Mongeovo promítání
  • Kružby
  • Řešení střech

Náplň semináře – 4. ročník:

  • Pravoúhlá axonometrie
  • Lineární perspektiva (základy)

Za tyto dva roky získáte více než jen základní znalosti, na kterých budete moci stavět při studiu na VŠ a kterých budete moci využívat i v praxi. Proto, máte-li zájem ponořit se do geometrického myšlení a rozvinout své prostorové vnímání, neváhejte se přihlásit na seminář z deskriptivní geometrie.

Mgr. Lenka Benešová

Několik příkladů využití znalostí deskriptivní geometrie v praxi

Image
Vlevo půdorys budovy a vpravo řešené zastřešení (architektura)

Image

Kameněné kružby na schodišti do zahrad zámku Sychrov (kamenictví)

Image 
Využití geometrických ploch v praxi

Image

Malířství – lineární perspektiva (Leonardo da Vinci – Poslední večeře)