14.jpg

Vyučovací předmět reálie německy mluvících zemí je zařazen do výuky ve 3. nebo 4. ročníku čtyřletého gymnázia a v septimě nebo oktávě osmiletého gymnázia ve třídách se všeobecným zaměřením nebo ve třídách, které mají němčinu jako druhý cizí jazyk. Jsou mu věnovány 2 vyučovací hodiny týdně. Výuka je zaměřena na poznání německy mluvících zemí. Výuka probíhá formou prezentací, projektů, prácí s autentickými texty, s internetem. Cílem je zpracovat získané informace, prezentovat svoje poznatky a závěry na dané téma, kombinovat poznatky z různých zdrojů a formulovat závěr, názor, postoj. Témata jsou zaměřena k maturitní zkoušce.

Náplň:

•    SRN - zeměpisná charakteristika
•    Významné historické události
•    Významné osobnosti
•    Politický systém SRN
•    Rakousko - zeměpisná charakteristika
•    Významné historické události Rakouska
•    Významné osobnosti
•    Politický systém
•    Švýcarsko - zeměpisná charakteristika, politický systém
•    Stručný historický přehled Švýcarska
•    Lichtenštejnsko přehled politický, hospodářský
•    Lucembursko - přehled politický, historický, hospodářský

 Mgr. Alena Vyčítalová