10.jpg

Vyučovací předmět seminář a cvičení z biologie je zařazen do výuky 3. ročníku čtyřletého gymnázia a v septimě osmiletého gymnázia. Jsou mu věnovány 2 vyučovací hodiny týdně. Seminář je určen jak studentům ze tříd se zaměřením všeobecným, tak studentům ze tříd zaměřených na živé jazyky. Seminář se věnuje opakování a rozšiřování učiva. Je vhodný pro všechny žáky, zejména pro ty, kteří chtějí dále studovat na přírodovědně zaměřených školách, lékařských a farmaceutických fakultách.

Náplň:

  • Prohloubení živočišného systému (obratlovci, vývojové návaznosti skupin),
  • ekologie a etologie živočichů,
  • zoogeografie (rozšíření živočichů),
  • srovnávací anatomie a fyziologie živočichů,
  • vybraná témata z oborů mykologie, biologie řas, protozoologie a příbuzných oborů,
  • v jarních měsících botanika vyšších rostlin se zaměřením na určování druhů.

Učivo bude doplněno laboratorními cvičeními, exkurzemi a výstavami.

Mgr. Dagmar Horská