14.jpg

Tento předmět je zaměřen na procvičení a prohloubení učiva matematiky daného ročníku. V případě zájmu bude část vyučovacích hodin věnována přípravě na soutěže, především na matematickou olympiádu
Náplň bude stanovena tak, aby vyhovovala průměrným, ale i nadaným žákům.

RNDr. Květuše Grohmannová