11.jpg

Náplní semináře je prohloubení učiva matematiky a fyziky, zlepšení matematických dovedností a logických postupů při řešení úloh, neoddělitelnost matematiky od fyziky, aplikace matematiky ve fyzice

Témata: 

  • vyjádření neznámé ze vzorce,
  • lineární rovnice a nerovnice – kalorimetrie,
  • skládání sil a rychlostí – pravoúhlý trojúhelník,
  • mocniny a jejich užití ve fyzikálních úlohách a převodech ,
  • výrazy a jednoduché elektrické obvody,
  • užití matematiky v praktických úlohách při laboratorních cvičeních,
  • práce s kalkulačkou, textem, využití internetu          

Seminář si žáci mohou zvolit buď v tercii, nebo v kvartě. 

RNDr. Květuše Grohmannová, Mgr. Alena Hálová