14.jpg

Vyučovací předmět reálie anglicky mluvících zemí je zařazen do výuky ve 3. nebo 4. ročníku čtyřletého gymnázia a v septimě nebo oktávě osmiletého gymnázia ve třídách se všeobecným zaměřením nebo ve třídách, které mají angličtinu jako druhý cizí jazyk. Jsou mu věnovány 2 vyučovací hodiny týdně.

Náplň semináře tvoří: 

  • zeměpisné charakteristiky anglicky mluvících zemí,
  • histrorie,
  • významné osobnosti,
  • oblasti současného všedního života
  • a literatura vybraných autorů.

PhDr. Jana Tolletová