14.jpg

Seminář je určený především pro žáky, kteří úspěšně zvládli výuku ruského jazyka v nižších ročnících.

Náplň:
- rozšíření slovní zásoby
- reálie Ruské federace
- rozvoj řečových dovedností
- konverzační témata z každodenního života

Výuka semináře je zajišťována českými vyučujícími. V rámci výuky bude využita práce s tiskem, audio i video nahrávkami, popřípadě i beseda s rodilým mluvčím.

Mgr. Lenka Holubová