14.jpg

Jednoletý předmět seminář a cvičení z fyziky je zařazen do výuky septimy osmiletého studia a 3. ročníku čtyřletého studia. Jsou mu věnovány dvě vyučovací hodiny týdně. Seminář je určen jak studentům ze tříd se zaměřením všeobecným, tak studentům ze tříd zaměřených na živé jazyky. Seminář se věnuje prohloubení učiva fyziky předchozích ročníků a propojení jednotlivých témat. Studenti zde také získají nové poznatky z oblastí fyziky, na které ve vyučovacích hodinách nezbývá čas.

Je vhodný pro všechny žáky, zejména pro ty, kteří chtějí dále studovat na technicky a přírodovědně zaměřených školách.

  • Složené pohyby
  • Kalorimetrická rovnice
  • Mechanické kmitání a vlnění
  • Analogie gravitačního a elektrického pole
  • Speciální teorie relativity
  • Astrofyzika

 Mgr. Petra Komprdová