11.jpg

Jednoletý předmět seminář a cvičení z fyziky je zařazen do výuky v oktávě osmiletého studia a ve 4. ročníku čtyřletého studia. Jsou mu věnovány dvě vyučovací hodiny týdně. Seminář je určen jak  studentům ze tříd se zaměřením všeobecným, tak studentům ze tříd zaměřených na živé jazyky.  Seminář se věnuje prohloubení a shrnutí učiva fyziky předchozích let. Cílem je připravit studenta k  úspěšnému složení maturitní zkoušky a složení přijímacích zkoušek na vysokou školu.

Je vhodný pro všechny žáky, zejména pro ty, kteří chtějí maturovat z fyziky a dále studovat na technicky a přírodovědně zaměřených školách a na lékařských fakultách.

  • Mechanika
  • Molekulová fyzika a termodynamika
  • Mechanika kmitání a vlněn,
  • Elektřina a magnetismus
  • Optika
  • Fyzika mikrosvěta

Mgr. Petra Komprdová