Náplní semináře jsou rozšířená témata ze všech oborů biologie se zvláštním zaměřením na obory prudce se rozvíjející v současné době - genetika, fyziologie živočichů, imunologie apod. V programu budou zařazovány testy s ohledem na typ vysoké školy, na kterou si studenti podávají přihlášky (lékařská fakulta, farmaceutická fakulta, biologická fakulta). 

Seminář je naprosto nezbytný pro studenty, kteří chtějí z biologie maturovat!

Náplň:  

  • Vybraná témata z mikrobiologie,
  • virologie,
  • protozoologie,
  • biologie buňky,
  • imunologie,
  • molekulární biologie,
  • mykologie a biologie řas,
  • nové biologické poznatky,
  • opakování všech biologických témat jako příprava k maturitě a na přijímací zkoušky.

Mgr. Dagmar Horská