12.jpg

Náplň: 

 1. rok:

 • Prohloubení živočišného systému (obratlovci, vývojové návaznosti skupin),
 • ekologie a etologie živočichů,
 • zoogeografie (rozšíření živočichů),
 • srovnávací anatomie a fyziologie živočichů,
 • vybraná témata z oborů mykologie, biologie řas, protozoologie a příbuzných oborů,
 • v jarních měsících botanika vyšších rostlin se zaměřením na určování druhů.

2. rok:

 • Nové biologické poznatky v oblasti systému,
 • cytologie,
 • imunologie,
 • genetiky,
 • molekulární biologie,
 • mikrobiologie,
 • virologie,
 • příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ příslušného směru.
 

Učivo bude doplněno laboratorními cvičeními, exkurzemi a výstavami. 

Mgr. Dagmar Horská