12.jpg

Náplň:

Zopakování matematiky za 1. až 3. ročník v rozsahu přijímacích zkoušek na vysoké školy (ekonomické, technické, FAV, …) - nutné pro úspěšné složení maturity z matematiky.
Do náplně semináře lze podle zájmu studentů zařadit i témata vhodná pro studium předmětů na právnické fakultě - např. výrokovou logiku.

Poznámka: Ve 4. ročníku a oktávě lze zvolit souběžně jednoletý i dvouletý Seminář a cvičení z matematiky.

RNDr. Květuše Grohmannová