12.jpg

Náplň:

  • 1. rok: zopakování matematických celků potřebných pro diferenciální a integrální počet, základy diferenciálního počtu
  • 2. rok: základy integrálního počtu, základy lineární algebry (matice, determinanty) 

Tato témata jsou vhodná pro další vysokoškolské studium (vzhledem k dotaci hodin nelze tato témata probrat při hodinách matematiky).

RNDr. Květuše Grohmannová