12.jpg

Seminář je určen pro všechny zájemce o programování a pro ty, kteří chějí z IVT maturovat. Zejména je pak vhodný pro žáky, kteří chtějí dále studovat na technicky zaměřených vysokých školách (matematicko-fyzikální fakulta, fakulta aplikovaných věd, elektrotechnická, strojní fakulta apod.). 

Cílem semináře je zvládnout základy programovacího jazyka tak, aby na základě algoritmu úlohy mohl být napsán program řešící danou úlohu.

Náplní semináře bude:  

 • algoritmizace úloh,
 • struktura programu,
  - datové typy,
  - přiřazovací příkazy,
  - příkazy vstupu/výstupu na obrazovku,
  - větvení programu,
  - příkazy cyklu,
  - podprogramy.

Mgr. Petr Cón