12.jpg

Seminář je určený pro studenty, kteří se seznámili se základy psychologie a mají zájem své vědomosti rozšířit (využitelné při dalším studiu psychologie, ale i v běžném životě).

Náplň:

 • Sebehodnocení, testování osobnosti,
 • umění jednat s lidmi,
 • sebevědomí a sebejistota,
 • základy grafologie,
 • baumtest,
 • psychika ženy a muže,
 • pozitivní přístup k životu,
 • umění jednat s lidmi,
 • řeč barev,
 • optické klamy,
 • řeč těla,
 • šikana, pomluvy, mobbing,
 • psychologická typologie krevních skupin.

Mgr. Ivana Hájková