14.jpg

Seminář je určen studentům, kteří uvažují o studiu na humanitním typu vysoké školy.

Během školního roku studenti vypracovávají obvykle dvě seminární práce tematicky zaměřené podle
svého vyhraněného zájmu.

Seminář slouží jako nadstavba k základnímu učivu probíranému v předmětu Základy společenských věd, konkrétně jde o témata: 

  • psychologie
  • sociologie
  • právo
  • ekonomie
  • politologie
  • mezinárodní vztahy
  • rozbor filosofického textu

Zvláštní důraz je kladen na aplikovanou psychologii v interaktivní oblasti konfliktu a komunikace, manipulativního jednání, asertivity, jakož i na základy religionistiky.

Průběh seminářů tradičně zpestřují besedy s odborníky (právník, duchovní, politolog, azylant, odsouzený,...) či aktuální akce (výstavy, filmy, přednášky,...).

Mgr. Petr Tesař