10.jpg

Seminář je povinný pro jazykové třídy v posledních dvou letech studia (tzn. pro třídy septima A, oktáva A, 3. A a 4. A) - pro žáky, kteří mají německý jazyk jako hlavní jazyk.

Náplň semináře tvoří: 

1. rok:

  • Přehled o kulturním dění v německy mluvících oblastech od počátků po období realismu,
  • seznámení s významnými osobnostmi a směry nejen v oblasti literatury, ale i výtvarného umění, hudby a filmu,
  • témata z aktuálního dění v německy mluvících oblastech.

Každé období je podle možnosti dokládáno ukázkami děl hudebních a výtvarných, pracuje se s autentickými literárním texty.

2. rok: 

  • Přehled o kulturním dění v německy mluvících zemích ve 20. století a v současnosti,
  • práce s autentickými literárními texty,
  • seznámení se s významnými osobnostmi a směry nejen v oblasti literatury, ale i výtvarného umění, hudby a filmu.
 

Literární a kulturní témata jsou začleněna do geografických, historických a společenských souvislostí do té míry, aby studenti získávali přehled v uceleném kontextu.

Mgr. Alena Vyčítalová