11.jpg

Seminář je určen pokročilým a motivovaným studentům z nejazykových tříd a studentům z jazykových tříd, kteří nemají anglický jazyk jako hlavní jazyk.
Seminář je přípravou na jazykové zkoušky z anglického jazyka a není v žádném případě zamýšlen jako doučování.

Náplň:
Příprava na písemné zkoušky (Státní jazyková zkouška základní, popř. Státní jazyková zkouška všeobecná, Cambridge exam - FCE, popř. Cambridge exam - CAE).

Části zkoušky:
  • Reading comprehension
  • Listening comprehension
  • Use of English
  • Writing
  • Pro státní jazykovou zkoušku příprava na ústní zkoušku

PhDr. Jana Tolletová