14.jpg

Seminář je povinný pro jazykové třídy v posledních dvou letech studia (tzn. pro třídy septima A, oktáva A, 3. A a 4. A) - pro žáky, kteří mají anglický jazyk jako hlavní jazyk.

Náplň semináře tvoří: 

  • zeměpisné charakteristiky anglicky mluvících zemí,
  • histrorie,
  • významné osobnosti,
  • oblasti současného všedního života
  • a literatura vybraných autorů.

PhDr. Jana Tolletová