14.jpg

Náplň: 

  • Řešení úloh s absolutními hodnotami.
  • Konstrukční geometrie.
  • Rovnice s parametrem.
  • Goniometrické, exponenciální, logaritmické funkce a rovnice.

Daná témata budou probírána v rozsahu přijímacích zkoušek ekonomických vysokých škol.

RNDr. Květuše Grohmannová