11.jpg

Seminář se věnuje opakování a rozšiřování učiva. Je vhodný pro žáky, kteří chtějí dále studovat na technicky zaměřených školách.

Náplň:

 • Algoritmizace
 • Programování v jazyce Pascal
 • Opakování a rozšíření znalostí z:
  - textového procesoru
  - tabulkového procesoru
  - databázového systému
  - grafického editoru

Konkrétní obsah a rozsah probíraného učiva se přizpůsobuje vstupním znalostem účastníků semináře.

Ing. Simona Martínková