12.jpg

Na konci každého školního roku škola vydává Výroční zprávu Masarykova gymnázia, ve které najdete podrobné informace o pořádaných akcích a úplný přehled všech aktivit školy (v rámci jednotlivých předmětů, akcí kulturních, vzdělávacích, sportovních aj.). Výroční zprávy jsou ve formátu PDF.

  Image

Rozpočet školy na rok 2018 a rozpočtový výhled do roku 2020