Složení školské rady na období 2021-2024

Za pedagogické pracovníky

Za zletilé studenty

Za nezletilé žáky

Za zřizovatele  - Plzeňský kraj