12.jpg


  • Mgr. Petr Tesař - předseda -

  • Mgr. Petr Cón

  • Jan Kasík - za zletilé studenty

  • Bc. Andrea Vocásková - za rodiče

  • Mgr. Ivana Bartošová - za Plzeňský kraj

  • MUDr. et Ing. Veronika Jilichová Nová - za Plzeňský kraj