12.jpg

Celonárodní konference EYP (EMP) ONLINE 5.-8. listopadu 2020

Evropský parlament mládeže v ČR (EMP v ČR), European Youth Parliament (EYP), je neziskovou politicky neutrální a nezávislou organizací zaměřující svoji aktivitu zejména na žáky středních a vysokých škol. Cílem organizace je přispívat k rozvoji dovedností a znalostí mladých lidí vytvořením platformy pro svobodné sdílení názorů. Prostřednictvím EMP aktivit zapojují studenty do diskuze o evropských i globálních tématech a zároveň rozvíjí jejich tzv. „soft skills“, tedy mimo jiné komunikační schopnosti, kritické myšlení, organizační dovednosti, schopnosti argumentace, rétoriku, vedení lidí a práce v týmu a cizí jazyky. V přístupu ke studentům kombinuje prvky aktivního užívání cizího jazyka (vše probíhá v angličtině) a akademické diskuze s praktickými dovednostmi v mezinárodním prostředí.

EMP byl založen v ČR 1998 a je součástí programu EYP, který funguje již od roku 1987. Sdružuje sesterské organizace celé Evropské unie se zapojením např. Švýcarska, Turecka nebo Ázerbajdžánu.

Setkání EMP simulují setkání a jednání poslanců na půdě Evropského parlamentu. Rezoluce a závěry mezinárodních EYP konferencí se dostanou do rukou evropských poslanců.

Organizace EYP (EMP): nábor ve škole: hledání nových zájemců = DEN EYP – regionální kolo – celonárodní výběrová konference – mezinárodní konference – rezoluce a návrhy studentů do rukou evropských poslanců. MÁ TO SMYSL.

Loni na podzim se naši studenti účastnili regionální konference v Uherském Hradišti. Z osmi studentů, kteří se účastnili úplně poprvé, se jich rovnou šest dostalo do celonárodního kola, které mělo proběhnout v Kroměříži. Toto bylo odloženo, kvůli pandemii z března 2020 na podzim 2020. Bohužel epidemiologické podmínky a další vlna onemocnění Covid-19 znemožnila pořádání EYP v Kroměříži prezenčně. Organizátoři se rozhodli celou konferenci převést do virtuální prostředí. Celá akce se tedy uskutečnila ONLINE. A jelikož naši studenti byli tak úspěšní v regionálním kole, zúčastnili se i celorepublikového kola.

Všechny body programu byly zachovány. Studenti měli první den mnoho seznamovacích aktivit. Večer ve čtvrtek proběhla panelová diskuze se zástupci tisku a významnými novináři a zároveň zástupci EU. V pátek a sobotu pracovali studenti v komisích na svých tématech - o lidských právech, právu, kultuře a vzdělání a připravovali rezoluce na závěrečné setkání. Zároveň měli doprovodný program, semináře, přednášky a debaty s odborníky. V neděli studenti představili své rezoluce, apelovali rezoluce jiných komisí, obhajovali své rezoluce, odpovídali na apelace a přednášeli závěrečné řeči. Došlo na hlasování a schvalování rezolucí. Po celou dobu práce studentů sledovala odborná porota, která vybírala studenty pro mezinárodní zasedání, které doufejme, již proběhne osobně. Po závěrečném ceremoniálu, na kterém zazněni povzbudivé proslovy významných představitelů EYP a dalších hostů, zazněla česká hymna, hymna EU a všichni jsme si zazpívali neformální hymnu EYP - Imagine od Johna Lennona. Celonárodní konference proběhla online a studenty nadchla. Duch a sounáležitost EYP se rozprostřely a šířily i online.

Z šesti našich studentů, kteří se účastnili online celonárodní konference, zaznamenali čtyři obrovský úspěch a postoupili na mezinárodní konference. Anežka Hurtová (septima A) -⁠ Ljubljana 2021 - 94th International Session of the European Youth Parliament, Simona Melicharová (sexta B) -⁠ Ljubljana 2021 - 94th International Session of the European Youth Parliament, Klára Vísnerová (sexta B) -⁠ Maastricht 2021 - 4th International Forum of EYP The Netherlands, Anna Perdoková (sexta A) -⁠ Warsaw 2021 - 93rd International Session of the European Youth. Termíny a zda vůbec proběhnou tyto konference budou známy až příští rok s ohledem na vývoj epidemiologické situace.

Vzhledem k tomu, že nemáme fotky, konference byla online, přikládám komentář jednoho účastníka.

Mgr. Monika Babčaníková


„Online konference probíhala programově poměrně stejně, jako kdyby se odehrála osobně. Myslím, že to je velký úspěch organizátorů a všech, kdo se na organizaci podíleli. Ačkoliv jsem byla dosti skeptická ohledně online formy, protože mě zrovna nelákalo koukání celý den do počítačové obrazovky, jsem velmi ráda, že jsem se této akce zúčastnila. K mému úžasu jsem dokázala poznat mnoho nových osob a přátel, přestože digitální provedení pro mě představovalo obtížnou překážku. Dokázali jsme nalézt společnou řeč, pochopení a humor, a o tom přece právě tato EYP setkání jsou (alespoň pro mě). Líbilo se mi využití různých aplikací a digitálních pomůcek, aneb to usnadnilo práci komisí. Psaní bylo rychlejší, úprava jednodušší a vše práci příbuzné bylo na jednom zařízení. Přítomnost na digitální verzi konference EYP stoprocentně smysl měla, přesto mám pocit, že se zážitky a atmosféra face-to-face sešlostí EYP bohužel digitálně nahradit nedají.”

Anna Perdoková, sexta A