12.jpg

Evropský parlament mládeže (EPM) je organizace, která pořádá konference (zasedání neboli sessions), na kterých se potkávají studenti středních a vysokých škol z 36 zemí v Evropě. Zasedání se účastní nejdříve coby delegáti a v malých skupinkách napodobují činnosti komisí Evropského parlamentu. Debatují, vyjednávají a formulují znění rezolucí, které následně obhajují během valného shromáždění (general assembly) a usilují o jejich schválení. Zároveň napadají rezoluce ostatních komisí, kladou otázky a požadují vysvětlení myšlenek ostatních delegátů během otevřené diskuse (open debate). Veškerá jednání v rámci komisí, valného shromáždění a vlastně i mimo oficiální část probíhají v anglickém jazyce. Aktivity EPM tak v sobě spojují rozvíjení tzv. „soft skills“, komunikačních, argumentačních i organizačních dovedností, zdokonalování se v angličtině a zároveň zapojují studenty do diskuse o evropských a globálních tématech.