Termíny pro školní rok 2022/23
27. 1. 2023 - testování nanečisto
11. 5. 2023 - testování CAMBRIDGE EXAMS C1 
13. 5. 2023 - testování CAMBRIDGE EXAMS B2


Už od roku 1994 zdarma připravujeme naše studenty na státní jazykové zkoušky, od roku 2003 na mezinárodní Cambridgeské zkoušky First Certificate in English a Certificate of Advanced English na úrovni B2 a C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Získání těchto jazykových certifikátů s celoživotní platností usnadňuje přístup ke studiu na vybraných vysokých školách v České republice, na všech vysokých školách k účasti na mezinárodních projektech a studijních stážích. Tyto certifikáty jsou rovněž vyžadovány pro studium na vzdělávacích institucích v zahraničí (nejen v anglicky mluvících zemích). V dnešní době jsou nezbytným předpokladem pro získání zajímavého zaměstnání a základním požadavkem na pracovním trhu.

Naše gymnázium na tyto zkoušky studenty připravuje, zkoušky samotné potom probíhají na několika místech v Plzni. Písemná část každé zkoušky je opravována ve Velké Británii, ústní část je hodnocena v ČR. Od školního roku 2018/19 je možné tyto zkoušky skládat přímo na našem gymnáziu pod záštitou jazykové školy Eufrat v Plzni. Ve školním roce 2021/22 se zkoušky CAE a FCE konaly 13. a 14. května 2022.

Intenzívnější příprava je možná zejména ve třídách s vyššími dotacemi hodin angličtiny. Pro motivované studenty ze tříd s všeobecným zaměřením, čili s nižší dotací hodin angličtiny, nabízíme v rámci volitelných seminářů pro třetí ročník a septimy Seminář anglického jazyka, který je zaměřený na přípravu k těmto zkouškám. Zároveň každým rokem pro vážné zájemce organizujeme zkoušky nanečisto.

V září 2022 budou předány certifikáty všem úspěšným studentům. Maturanti si mohou tento certifikát nechat uznat jako náhradu maturitní zkoušky z angličtiny.

PhDr. Jana Tolletová