14.jpg

Už od roku 1994 zdarma připravujeme naše studenty na státní jazykové zkoušky, od roku 2003 na mezinárodní Cambridgeské zkoušky First Certificate in English a Certificate of Advanced English na úrovni B2 a C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Získání těchto jazykových certifikátů s celoživotní platností usnadňuje přístup ke studiu na vybraných vysokých školách v České republice, na všech vysokých školách k účasti na mezinárodních projektech a studijních stážích. Tyto certifikáty jsou rovněž vyžadovány pro studium na vzdělávacích institucích v zahraničí (nejen v anglicky mluvících zemích). V dnešní době jsou nezbytným předpokladem pro získání zajímavého zaměstnání a základním požadavkem na pracovním trhu.

Naše gymnázium na tyto zkoušky studenty připravuje, zkoušky samotné potom probíhají na několika místech v Plzni. Písemná část každé zkoušky je opravována ve Velké Británii, ústní část je hodnocena v ČR. Od školního roku 2018/19 bude možné tyto zkoušky skládat přímo na našem gymnáziu pod záštitou jazykové školy Eufrat v Plzni. Pro FCE (písemnou zkoušku) byl stanoven termín 18. května 2019.

Intenzívnější příprava je možná zejména ve třídách s vyššími dotacemi hodin angličtiny. Pro motivované studenty ze tříd s všeobecným zaměřením, čili s nižší dotací hodin angličtiny, nabízíme v rámci volitelných seminářů pro třetí ročník a septimy Seminář anglického jazyka, který je zaměřený na přípravu k těmto zkouškám. Zároveň každým rokem pro vážné zájemce organizujeme zkoušky nanečisto - letos proběhnou v únoru 2019.

Ve školním roce 2013/14 získalo certifikáty 23 studentů (7 studentů CAE a FCE/A), 14 studentů FCE a 2 studentky PET).

Ve školním roce 2014/15 získalo certifikáty 23 studentů (4 studenti CAE a FCE/A, 19 studentů FCE).

Ve školním roce 2015/16 a v září 2016 získalo jeden z mezinárodních certifikátů celkem 26 studentů (12 studentů FCE (B2), 7 studentů FCE/A (C1), 4 studenti CAE (C1), 3 studenti CAE/A (C2).

Ve školním roce 2016/17 získalo jeden z mezinárodních certifikátů 14 studentů (2 studenti CAE/A (C2), 8 studentů FCE/A (C1), 4 studenti FCE (B2).

Ve školním roce 2017/18 získalo jeden z mezinárodních certifikátů 34 studentů (1 studentka CAE (C1), 12 studentů FCE/A (C1), 21 studentů FCE (B2)

PhDr. Jana Tolletová