11.jpg

Už od roku 1994 zdarma připravujeme naše studenty na státní jazykové zkoušky, od roku 2003 na mezinárodní Cambridgeské zkoušky First Certificate in English a Certificate of Advanced English na úrovni B2 a C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Získání těchto jazykových certifikátů s celoživotní platností usnadňuje přístup ke studiu na vybraných vysokých školách v České republice, na všech vysokých školách k účasti na mezinárodních projektech a studijních stážích. Tyto certifikáty jsou rovněž vyžadovány pro studium na vzdělávacích institucích v zahraničí (nejen v anglicky mluvících zemích). V dnešní době jsou nezbytným předpokladem pro získání zajímavého zaměstnání a základním požadavkem na pracovním trhu.

Naše gymnázium na tyto zkoušky studenty připravuje, zkoušky samotné potom probíhají na několika místech v Plzni. Písemná část každé zkoušky je opravována ve Velké Británii, ústní část je hodnocena v ČR. Od školního roku 2018/19 je možné tyto zkoušky skládat přímo na našem gymnáziu pod záštitou jazykové školy Eufrat v Plzni. Za školní rok 2019/20 byly zkoušky CAE a FCE přeloženy z 16. května 2020  na 5. a 12. září 2020. Dne 31. srpna 2020 proběhly dva Speaking Workshopy, které pro naše studenty připravila JŠ Eufrat.

Intenzívnější příprava je možná zejména ve třídách s vyššími dotacemi hodin angličtiny. Pro motivované studenty ze tříd s všeobecným zaměřením, čili s nižší dotací hodin angličtiny, nabízíme v rámci volitelných seminářů pro třetí ročník a septimy Seminář anglického jazyka, který je zaměřený na přípravu k těmto zkouškám. Zároveň každým rokem pro vážné zájemce organizujeme zkoušky nanečisto.

 

 Školní rok Počet celkem FCE (B2) FCE/A (C1) CAE (C1) CAE/A (C2)
2013/2014 24 16 6 2 -
2014/2015 23 19 2 2 -
2015/2016 26 12 7 4 3
2016/2017 17 7 6 - 4
2017/2018 34 21 12 1 -
2018/2019 35 23 10 1 1

2019/2020
(termín přeložen
na září 2020)

53

23
(Lockdown
Covid 19)

15 13 2

2020/2021
(téměř celoroční
lockdown)

37

25

7 2 3

Pretesting FCE/CAE se uskutečnilo online dne 27. 1. 2021. Zúčastnilo se na 60 studentů 3. ročníků a septim, kteří se dozvěděli výsledky této zkoušky nanečisto 22. 2. Zkoušky FCE i CAE jsou zatím naplánovány na 15. května 2021. Bude-li to situace vyžadovat, budeme se snažit najít jiné řešení a termíny s JŠ Eufrat tak, aby studenti celoroční přípravu neztratili.

Doplněno: Zkouška se nakonec uskutečnila podle plánu, i když v částečném lockdownu, 15. května 2021. Výsledky byly dodány ve dnech 28. a 29. června 2021. Certifikáty budou studentům předány ve škole po prázdninách v září 2021.

PhDr. Jana Tolletová