V tomto jednoletém jednohodinovém semináři si žáci budou upevňovat a rozvíjet své dosavadní znalosti z výuky němčiny odpovídající danému ročníku. Obsahem semináře jsou hry rozvíjející zábavnou formou komunikaci. Jde například o hry dialogové, karetní, deskové, pohybové, scénky i písničky. Tematicky souvisejí všechny s každodenním životem dětí.

Mgr. Alena Vyčítalová