Seminář je zařazen do výuky ve 4. ročníku čtyřletého gymnázia a v oktávě osmiletého gymnázia. Jsou mu věnovány 2 vyučovací hodiny týdně. Seminář je určen jak studentům ze tříd se zaměřením všeobecným, tak studentům ze tříd zaměřených na živé jazyky. Základ učiva tvoří diferenciální a integrální počet. Je vhodný pro žáky, kteří chtějí dále studovat na technicky nebo ekonomicky zaměřených školách.

Seminář bude nabízen pouze v případě, že v daném roce nebude otevřen dvouletý seminář a cvičení z matematiky.

Náplň:

  • základy diferenciálního počtu (limity, derivace, užití)
  •  základy integrálního počtu (neurčitý a určitý integrál, integrační metody)

Tato témata jsou vhodná pro další vysokoškolské studium (vzhledem k dotaci hodin nelze tato témata probrat při hodinách matematiky).

RNDr. Květuše Grohmannová