I v letošním školním roce pokračuje studium CTM kurzů - více informací najdete zde.