Předvánoční čas je i čas, kdy se uskuteční největší počet charitativních akcí a sbírek. Ale co když chci pomáhat celoročně? Kam a na koho se mám obrátit? Jednou z možností je ADRA.
Dne 19. prosince 2019 proběhly na naší škole ve druhých a třetích ročnících besedy s panem Nikolou Novákem z dobrovolnického centra mezinárodní humanitární organizace ADRA. Studenti se dozvěděli, kde všude tato organizace působí a jak pomáhá se vzděláváním mladých lidí na našich školách, při mimořádných událostech v celé České republice, ale i jak se podílí na projektech v zahraničí. Podstatnou součástí jejího působení je dobrovolnictví - v dětských domovech, nemocnicích, domovech seniorů a hospicech (Plzeň). Kontaktní osobou pro zájemce o dobrovolnickou práci je na naší škole Ing. Simona Martínková (kabinet IVT). Dobrovolník musí být starší 15 let, zdravotně způsobilý, bezúhonný, měl by být zodpovědný, spolehlivý, empatický, optimistický a také psychicky odolný, a měl by mít aspoň 1-2 h týdně na pomoc druhým.