Děkuji všem studentům, kolegům a ostatním zaměstnancům školy, kteří se podíleli na předvánoční sbírce „I jedna plenka pomůže“ pro Dětské centrum v Plzni (sbírka byla Dětskému centru předána ve středu 18. 12. 2019). Ing. Simona Martínková