12.jpg

V měsíci říjnu se s námi můžete zúčastnit následujících akcí...

3. 5. 10. - 3 dny - Exkurze Vídeň - 3. A (NA), 4. A (AN) - Mgr. Davídková, Mgr. Egrmajerová

3.-5. 10. - 3 dny - Exkurze do přírody, Melchiorova huť - TA + TB - Mgr. Pavlíček, Mgr. Páník, Mgr. Šedivá, Mgr. Provodová

4. 10. - dle rozpisu - Revolution Train, Plzeň - 2. A, 2. B, SXA, SXB - Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová

8.-12. 10. - 5 dnů - Výměnný studentský pobyt Regensburg, Plzeň - výběr žáků 2. A, 2. B, SXA, SXB - Mgr. Walterová, Mgr. Hrušková

12. 10. - celý den - Exkurze – Chyše (zámek, pivovar) - SPA + SPB - Mgr. Štejrová, Mgr. Mervartová, Mgr. Majerová

15. 10. - od 14.35 h - Školní kolo soutěže Pišqworky, uč. 307 - pro zájemce z celé školy - Mgr. Cón

16. 10. - 1.-2. h - Divadelní představení v Nj – „Der Turm“, Plzeň – Radovánek - 3. B - Mgr. Walterová, Mgr. Hrušková

17. 10. - 2 h - Národopisné muzeum, Plzeň - TA - PaedDr. Lisková, PaedDr. Hirschová

17. 10. - 1.-2. h - S Tebou o Tobě, uč. P16 - PA - Mgr. Kloudová

18. 10. - 3. h - Pobavme se o alkoholu, uč. 119 - TB - Mgr. Kloudová

18. 10. - 4. h - Pobavme se o alkoholu, uč. 119 - TA - Mgr. Kloudová

19. 10. - 1.-2. h - S Tebou o Tobě, uč. P16 - PB - Mgr. Kloudová

24. 10. - celý den - SŠ ve frisbee, Senco Doubravka - výběr žáků - Mgr. Provodová

25. 10. - 6.-7. h - Zdravý životní styl, uč. P16 - SA - Mgr. Kloudová

31. 10. - 2.-3. h - Zdravý životní styl, uč. P16 - SB - Mgr. Kloudová