14.jpg

V měsíci květnu se s námi můžete zúčastnit následujících akcí...

2.-4. 5. - Písemné maturitní zkoušky - 4. ročníky a oktávy - Mgr. Vastl

4. 5. - 3.-4. h - Ilegální drogy, č. P16 - KIB - Mgr. Drahokoupilová

4. 5. - celý den - Skleník Fata Morgana, Botanická zahrada Praha - SA - Mgr. Machová, Mgr. Holubová

7. 5. - celý den - Hornické muzeum Příbram - TA - Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Brichtová

10. 5. - celý den - Skleník Fata Morgana, Botanická zahrada, Praha - SB - Mgr. Machová, Mgr. Kloudová

10. 5. - celý den - Praha - Židovské Město - 3. A - Mgr. Eretová, Mgr. Mervartová

11. 5. - od 8.30 h - Náhradní přijímací zkoušky - pro 2. termín PZ - dle rozpisu - Mgr. Vastl

14. 5. - celý den - Mořský svět, ZOO Praha - 2. B, SXA - Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Kloudová, Mgr. Holubová

14. 5. - 3.-4. h - Ilegální drogy, č. P16 - KIA - Mgr. Drahokoupilová

15. 5. - 1.-3. h - Techmania, Plzeň - seminář M, 2. B, SXB - RNDr. Grohmannová

16. 5. - celý den - Květinový den, Plzeň - vybraní žáci - Mgr. Hájková

16. 5. - Fotografování tříd - Mgr. Skočný

17.-18. 5. - Republikové finále AO kat. EF, GH, Hradec Králové - Křížek (KAB), Šebesta (KAA), Němec (SB) - Mgr. Nováková, Mgr. Benešová

18. 5. - celý den - Praha - Židovské Město - KIA - Mgr. Majerová, Mgr. Mervartová

21. 5. - 2.-3. h - Planetárium + přednáška, tělocvična + č. P10 - PA - Mgr. Nováková

21. 5. - 4.-5. h - Planetárium + přednáška, tělocvična + č. P10 - PB - Mgr. Nováková

21. 5. - celý den - Techmania, Plzeň - KAA, KAB - Mgr. Komprdová

21. 5. - 9.00-10.15 hodin - G. Orwell - Panská farma, Divadlo Alfa, Plzeň - 2. A, 2. B - Mgr. Tesař

21.-24. 5. - 9.00-10.30 hodin - Exkurze do Studijní a vědecké knihovny, Plzeň - KAA, KAB, 1. A, 1. B - Ing. Martínková

21.-25. 5. - Maturitní zkoušky - 4. ročníky a oktávy - Mgr. Vastl

22. 5. - 2.-3. h - Planetárium + přednáška, tělocvična + č. P10 - SA - Mgr. Nováková

22. 5. - 4.-5. h - Planetárium + přednáška, tělocvična + č. P10 - SB - Mgr. Nováková

22. 5. - 2. h - Prevence dopravních nehod, č. 221 - 3. A + 3. B - Mgr. Drahokoupilová

22. 5. - 3. h - Prevence dopravních nehod, č. 220 - SPA + SPB - Mgr. Drahokoupilová

22. 5. - 2. h - Beseda SCIO, č. 220 - SPA + SPB - Mgr. Drahokoupilová

22. 5. - 3. h - Beseda SCIO, č. 221 - 3. A + 3. B - Mgr. Drahokoupilová

22. 5. - celý den - Techmania, Plzeň - TA, TB - Mgr. Komprdová

23. 5. - celý den - Den s VŠ, č. 220, 221 - 3. roč. + septimy - Mgr. Drahokoupilová

23. 5. - 9.00-10.15 hodin - G. Orwell - Panská farma, Divadlo Alfa, Plzeň - SXA, SXB - Mgr. Tesař

23. 5. - 2.-3. h - Planetárium + přednáška, tělocvična + č. P10 - TA - Mgr. Nováková

23. 5. - 4.-5. h - Planetárium + přednáška, tělocvična + č. P10 - TB - Mgr. Nováková

23. 5. - celý den - Techmania, Plzeň - SA, SB - Mgr. Komprdová

24. 5. - 9.00-10.15 hodin - G. Orwell - Panská farma, Divadlo Alfa, Plzeň - 3. A, 3. B - Mgr. Tesař

24. 5. - celý den - Techmania, Plzeň - PA, PB - Mgr. Komprdová

24. 5. - 2.-3. h - Planetárium + přednáška, tělocvična + č. P10 - KAA - Mgr. Nováková

24. 5. - 4.-5. h - Planetárium + přednáška, tělocvična + č. P10 - KAB - Mgr. Nováková

25. 5. - 9.00-10.15 hodin - G. Orwell - Panská farma, Divadlo Alfa, Plzeň - SPA, SPB - Mgr. Tesař

28.-29. 5. - Komplexní exkurze z biologie, Plzeň a okolí - seminář biologie 3. roč. + septimy - Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová

28. 5. - celý den - Recitace na Ars Poeticae, Gymnázium F. Křižíka, Plzeň - vybraní žáci - Mgr. Hrušková

29. 5. - celý den - Vystoupení na Ars Poeticae, Gymnázium F. Křižíka, Plzeň - polovina 3. A - Mgr. Eretová

29. 5. - 4.-7. h - Spalovna Chotíkov - SB - Mgr. Hájková, Mgr. Horská